Kandidaatide koondnimekiri 15. oktoobril toimuvateks Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu valimisteks

Kandidaatide koondnimekiri on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel .

E-valijakaardi tellimine

Hea valija!   Vähemalt 300 000 inimest saab tänavuste kohalike valimiste eel paberil valijakaardi asemel e-valijakaardi. Kas Sinagi oled üks neist?   ...

Teade - Kobra dolokivimaardlast maavara kaevandamiseks kaevandamisloale arvamuse andmiseks avalik koosolek 12.september 2017 kell 16.00

Kivikandur OÜ on esitanud Keskkonnaametile kaevandamisloa taotluse Kobra külas Jaani kinnistul asuvast Kobra dolokivimaardlast maavara kaevandamiseks. Selleks, et anda kohaliku...

Juurikaru Põhikooli, Kergu Lasteaed-Algkooli ja Vihtra Lasteaia arengukava aastateks 2017-2020 avalikud väljapanekud 28.august-11.september 2017

Vändra Vallavalitsus teatab: 1. Vändra Vallavalitsuse 25.08.2017 korraldusega nr 144 kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Juurikaru Põhikooli arengukava 2017-2020 eelnõu. ...

4- ja enamalapselise pere liikmete tasuta sõit Pärnumaa avalikel bussiliinidel

Alates 1. septembrist saavad Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel tasuta sõidu õiguse 4- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnumaa kohalike omavalitsuste...

Vändra Raamatukogus ID-kaardi taotlemine 26.oktoobril 2017 kell 10.00-11.00

ID-kaardi taotlust saab esitada 26. oktoobril kell 10.00-11.00 Vändra Raamatukogus (Pilve tn 2). Passi Vändras taotleda ei saa, sest selleks on vaja minna Pärnu teenindusse ja anda...

Põhja-Pärnumaa valla sümboolikakonkurss

Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi volikogude poolt moodustatud sümboolikakomisjon kuulutab välja avaliku konkursi Põhja-Pärnumaa valla vapi ja lipu kavandite leidmiseks. ...

Teade osaühing Vändra Viratsaare noorlooma veisefarmi kompleksloa nr KKL/322521 ja Sõõrike veiselauda kompleksloa nr KKL/318537 muutmise taotluste menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et osaühing Vändra on esitanud (registrikood: 10052854) käitise Viratsaare noorlooma veisefarm asukohaga Võiera küla, Vändra vald, Pärnu...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Lasterikastele peredele kodutoetuse taotlusvooru avanemine 29.mail 2017

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Elroni Edelasuuna sõiduplaan alates 27.05-03.09.2017

Seoses suveperioodiga muutub alates 27.05 Elroni Edelasuuna sõiduplaan. Nagu eelmistelgi aastatel, lisandub perioodil 27.05-03.09 Tallinn-Pärnu liinile kolmas väljumine. Lisaks eelnevale...

Teavitus jäätmeveo hinna tõusust alates 01.06.2017.a.

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo...

Hajaasustuse programmi 2017.aasta taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist

4. aprillist 2017 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla...

Tööinspektsioon sulgeb nõustamisbüroo Vändra vallamajas alates 01.maist 2017

Seoses Tööinspektsiooni sisemiste ressursside ümberkorraldamisega ja  keskendumisega nõustamistegevusele e-kirja ja telefoni teel, lõpetab Tööinspektsioon oma nõustamisbüroo tegevuse...

Laste tegevuslaager 2017

Laste tegevuslaager 2017 Vändra vald, koostöös MTÜ-ga Kerkau, korraldab 03.07.2017-07.07.2017 Kaisma piirkonna lastele suvise tegevuslaagri. Kohtade arv on piiratud, 20 kohta ning...

EV 100 läbi Vändra valla laste pilgu

EV100 ( www.ev100.ee ) on Eesti Vabariigi 100. juubeli auks ellu kutsutud valdkondadeülene sündmus, mille fookuses on lapsed ja noored. Ka Vändra vald on otsustanud teha Eesti Vabariigile...

Projekt "Noored Valimisvalvurid"

Tänavu 15. oktoobril valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid. Lisaks sellele, et liitumiste ja liitmiste järel sünnib palju uusi valdu, on need valimised erakordsed veel ühel põhjusel:...

Vändra Vallavalitsuses hakkas tööle korrakaitseametnik

Alates 01. veebruarist alustas Vändra Vallavalitsuses tööd  korrakaitseametnik  Gerdi Guljajev , kes  teostab järelevalvet õigusaktide täitmise üle Vändra vallas ja menetleb...

Statistikaameti poolt korraldatavad isiku-uuringud 2016-2017.aastal

Info Statistikaameti poolt korraldatavate isiku-uuringute kohta 2016–2017. aastal. Viimasel ajal on sagenenud olukorrad, kus Statistikaameti uuringute valimisse sattunud isikud on saanud...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 5