Vapp ja lipp

Vändra vallal on seaduses ettenähtud korras kooskõlastatud, kinnitatud ja registreeritud oma vapp ja lipp, mille kasutamine sätestatakse seadusega ning valla põhimäärusega.

Vändra valla vapp on kuldsel kilbil roheline ülalt kuuselõikeline, alt laienev tõusev kaldaala, milles on samasuunaline hõbedane laineline varras. Kilbi värvus viitab Pärnumaale, roheline põllumajandusele, kuuselõige tähistab valla metsarikkusi, lained tähistavad jõgesid. Hõbedane varras sümboliseerib vallamaid ühendavaid teid. Vapi kujutist kasutatakse - Vändra valla lipul, Vändra valla esindusruumides, Vändra valla vapimärgil, Vändra Vallavalitsuse pitsatite, dokumendiplankide, trükiste, embleemide ning siltide kujunduselemendina, suuremate maanteede ääres valla piire tähistavatel märgistustel, Vändra valla poolt üleantavatel meenete, muudel juhtudel selleks antud loa alusel. Loa annab vallavanem iga üksikjuhul selleks esitatud kirjaliku taotluse alusel. Kontrolli Vändra valla vapi kasutamise üle teostab vallavanem.

Vändra valla lipp on ruudukujuline vapilipp suurusega 105x105 cm. Vändra valla lippu ei heisata alaliselt Vändra Vallavalitsuse peahoonele. Vändra valla lippu võib kasutada maakondlikel ja vabariiklikel üritustel kui valda sümboliseeriva sümbolina vallavanema korraldusel. Vändra valla lipp heisatakse Vändra Vallavalitsuse peahoonele valla jaoks pidulikel juhtudel või välisdelegatsioonide vastuvõtu ajaks. Lipp heisatakse päevasel ajal kindlaks määratud tundideks. Vändra valla lipu kasutamisel koos riigilipuga heisatakse valla lipp riigilipust lippude poolt vaadates vasakul. Muudel juhtudel võib valla lippu kasutada vallavanema poolt antud loa alusel. Kui Vändra valla lippu kasutatakse vähendatud mõõdus, peab selle kujutise värvus vastama etalonkujutisele.