Tegevust alustas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Alates 1. jaanuaril 2018 alustas tegevust Põhja-Pärnumaa valla ametiasutusena Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kolme struktuuriüksusega – Pärnu-Jaagupi halduskeskus (aadress Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev), Tootsi halduskeskus (aadress Tööstuse 5, Tootsi alev) ning Põhja-Pärnumaa vallamaja (aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev – see on ka Põhja-Pärnumaa valla juriidiline aadress).

Endine Vändra vallamaja (aadressil Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, jääb avatuks vähemalt jaanuari lõpuni, seni kuni kõik ametnikud on kolinud aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev).

Sotsiaaltöötajad jäävad samuti esialgu sellele aadressile vastu võtma.

Kõik avaldused, taotlused, märgukirjad, mida te soovite asutusele saata e-postiga, saatke aadressil vald@pparnumaa.ee.

Piirkonniti on võimalus pöörduda halduskeskustesse (endised vallamajad) dokumentide esitamiseks ning selgituste saamiseks.

Halduskeskuste telefonid jäävad üldjoontes samaks. Vändra halduskeskuse üldtelefon on 44 30 330, Pärnu-Jaagupi üldtelefon on 44 73 702 ja Tootsi halduskeskuse üldtelefon on 44 59 401.

Sünde, surmajuhtumeid ja elukohti registreerib Pärnu-Jaagupi halduskeskuses sekretär-registripidaja Ulvi Schär (e-post ulvi.schar@pparnumaa.ee, telefon 44 73 702) ja Tootsi halduskeskuses sekretär-registripidaja Julia Erm (e-post julia.erm@pparnumaa.ee, telefon 44 59 401). J. Erm võtab vastu ka sotsiaalvaldkonna taotlused.

Kõigil Vändra piirkonna elanikel tuleb pöörduda sündide ja surmajuhtumite registreerimiseks Põhja-Pärnumaa vallamajja aadressil Pärnu-Paide mnt 2 abivallasekretär Ahti Randmere (e-post ahti.randmere@pparnumaa.ee, telefon 4430 336) ning elukoha registreerimiseks registripidaja Maritta Sillandi (e-post maritta.sillandi@pparnumaa.ee, telefon 44 30 330) poole.

Notariaalseid tõestamistoiminguid teeb vallasekretär Riini Õige (e-post riini.oige@pparnumaa.ee, telefon +372 53067351).

Ehitusvaldkonna küsimustes on nõustab teid ehitusspetsialist Raigo Jaanuste (e-post raigo.jaanuste@pparnumaa.ee, telefon 44 73 711) ja lühiajaliselt lisaks ka majandusspetsialist Andres Sõnajalg, telefonid 443 0341, +372 5187340).

Jäätmekäitluse küsimustes annab nõu keskkonnaspetsialist Rita Reppo (e-post rita.reppo@pparnumaa.ee, telefonid 44 73 703, +372 53482928).

Täpsemad vastuvõtuajad valdkonnaspetsilistidel, kes liiguvad halduskeskuste vahel, loodame paika saada ja Teile teatavaks teha võimalikult kiiresti. Seni on võimalik saada nõustamist telefoni või e-posti teel).

Sotsiaaltöötajate telefoni numbrid jäävad esialgu teile harjumispäraselt samaks ning nende e-posti aadressid leiate valla uuelt kodulehelt.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse teabe avalikustamiseks on loodud uus veebileht, mis asub aadressil pparnumaa.ee. Sellel on mh avalikustatud ametiasutuses tööd alustavate teenistujate nimed ja kontaktandmed. Veebilehte täiendatakse jooksvalt uute andmetega. Seni, kuni kogu Põhja-Pärnumaa valla avalik teave saab koondatud uuele veebilehele, jäävad avatuks ka senised veebilehed.