Teade - Kobra dolokivimaardlast maavara kaevandamiseks kaevandamisloale arvamuse andmiseks avalik koosolek 12.september 2017 kell 16.00

Kivikandur OÜ on esitanud Keskkonnaametile kaevandamisloa taotluse Kobra külas Jaani kinnistul asuvast Kobra dolokivimaardlast maavara kaevandamiseks.

Selleks, et anda kohaliku omavalitsuse poolne nõusolek kaevandamisloa taotlusele, otsustas Vändra Vallavolikogu enne  läbi viia avaliku koosoleku kaevandamisloaga seotud riskide kaardistamiseks asjast huvitatud isikutele. Koosolekul osalevad ka Keskkonnaameti spetsialistid.

Koosolek toimub 12.septembril 2017 Vändra vallamaja istungite saalis kell 16.00

Lisainformatsioon: majandusnõunik Heiki Haas, telefon 5308 2853, e-post: heiki.haas@vandravald.ee