Taarikõnnu looduskaitseala

Taarikõnnu looduskaitseala asub Vändra vallas ning Kehtna vallas. Eksperteeritud looduskaitseala pindala on ligikaudu 3000 ha, mis kuulub nelja sihtkaitsevööndisse ja kahte piiranguvööndisse.

Kaitseala moodustati 2001.aastal ja selle esmaseks ülesandeks on kaitsta Taarikõnnu soostikku ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaiku.

Taarikõnnu looduskaitseala kirjeldus EELIS Infolehes