Sotsiaaltöö

Vallavalitsuses on tööl sotsiaalnõunik, sotsiaaltöö spetsialist ning lastekaitsenõunik:

  • sotsiaalnõunik tegeleb sotsiaalvaldkonna korraldamise, koordineerimise ja edendamisega;
  • sotsiaaltöö spetsialist tegeleb toetuste vastuvõtmise ja vormistamisega;
  • lastekaitsenõunik tegeleb lastekaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmise, lastekaitse valdkonna koordineerimise ja edendamisega, lapsevanemate või last kasvatavate isikute toetamisega lapse õiguste ja heaolu tagamisel.

Vihtra Päevakeskuse koosseisu kuuluvad struktuuriüksused on erihoolekandeteenuseid pakkuv päevakeskus, Vihtra sotsiaalmajutusüksus ja Pärnjõe sotsiaalmajutusüksus.

Vihtra Päevakeskus pakub psüühiliste erivajadustega klientidele riiklikee erihoolekandeteenuseid järgmiselt:

  • igapäevaelu toetamise teenusel - 10 klienti;
  • toetatud elamise teenusel - 8 klient;
  • toetatud töötamise teenusel - 9 klienti

Sotsiaalmajutuses on võimalus elada eakal ja puudega inimesel, kes iseseisvalt enam endaga toime ei tule (Vihtras 4 ja Pärnjõel 5 korterit). Igapäevaselt abistab ja tegeleb nendega palgatud töötaja, kelleks on tegevusjuhendaja või avahooldusspetsialist. Igal kliendil on kasutada oma tuba, ühiskasutuses on elutuba, köök, dušši- ja tualettruum. Korterid on 3-4 toalised.

Puudega isikutele, vanadus- või töövõimetuspensionäridele pakub vajadusel avahooldusteenust 2 avahooldustöötajat.