2006-2010

Vändra Vallavalitsuse poolt teostatud riigihanked

 1. Riigihanke nimetus: Joogivee kvaliteedi parandamine Pärnjõe, Vihtra ja Suurejõe külades.
  Riigihanke registreerimise number:031356RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev: 24.10.2006.a.
  Riigihanke objekti iseloomustus: Veepumbajaamade filterseadmed, klassifikatsioon 29500000-4.
 2. Riigihanke nimetus: Joogivee kvaliteedi parandamine Pärjnõe, Vihtra ja Suurejõe külades.
  Riigihanke registreerimise number:031680RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev: 03.11.2006.a.
  Riigihanke objekti iseloomustus: Vana pumpla lammutus, uue konteineri ehitus, trasside ühendamine ja veepuhastusseadmete paigaldus, klassifikatsioon 45330000-9.
  Hankelepingu sõlmimine: OÜ Talvakas, maksumus 211 895.-krooni.
 3. Riigihanke nimetus: Kadjaste Vabaajakeskuse rekonstrueerimine.
  Riigihanke registreerimise number: 031669RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev: 03.11.2006.a.
  Riigihanke objekti iseloomustus: Vabaajakeskuse juurdeehitus (saun), klassifikatsioon 45210000-2.
  Hankelepingu sõlmimine: AS Vändra Tare, maksumus 469 829.-krooni.
 4. Riigihanke nimetus: Joogivee kvaliteedi parandamine Pärnjõe, Vihtra ja Suurejõe külades.
  Riigihanke registreerimise number:031755RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev: 07.11.2006.a.
  Riigihanke objekti iseloomustus: Pumplate renoveerimine, klassifikatsioon 45200000-9.
 5. Riigihanke nimetus: Kadjaste Vabaajakeskuse rekonstrueerimine III etapp.
  Riigihanke registreerimise number: 033363RHD, deklaratsiooni kuupäev: 28.12.2006.a.
  Riigihanke objekti iseloomustus: Vana põranda lõhkumine, uue ehitamine ja soojustuse paigaldamine. Seinte soojustus ja viimistlus. Uste paigaldamine, klassifikatsioon 45430000-0.
 6. Riigihanke nimetus: Bussiootepaviljonide ostmine.
  Riigihanke registreerimise number: 033365RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev: 28.12.2006.a.
  Riigihanke iseloomustus: Kuue bussiootepaviljoni paigaldamine valla küladesse, klassifikatsioon 20330000-8.
  Hankelepingu sõlmimine: Pajo Saeveski OÜ, maksumus 162 712.-krooni.
 7. Riigihanke nimetus: Pärnjõe Põhikooli akende vahetus.
  Riigihanke registreerimise number: 034523RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev:13.02.2007.a.
  Riigihanke iseloomustus: Koolimaja akende vahetus, klassifikatsioon 45421100-5.
  Hankelepingu sõlmimine: Plasto AS, maksumus 315 190.-krooni.
 8. Riigihanke nimetus: Küttepuudega varustamine.
  Riigihanke registreerimise number: 036019RHD, deklaratsiooni avaldamise kuupäev:05.04.2007.a.
  Riigihanke iseloomustus: Vallavalitsuse allasutuste ja vähekindlustatud isikute küttepuudega varustamine, klassifikatsioon 02130000-4.
  Hankelepingu sõlmimine: Dusk Investments OÜ, maksumus 203 840.-krooni.
 9. Riigihanke nimetus: Kadjaste Vabaajakeskuse katuse rekonstrueerimine.
  Riigihanke aruande registreerimise number:037205RHD, aruande avaldamise kuupäev: 17.05.2007.a.
  Riigihanke iseloomustus: Kadjaste Vabaajakeskuse katuse rekonstrueerimine koos tuulekastide vahetusega, vihmarennide paigaldusega ning korstnapitsi ülesladumine, klassifikatsioon 45261910-6.
  Hankelepingu sõlmimine: FIE Jüri Tamm, maksumus 225 901.-krooni.
 10. Riigihanke nimetus: Pärnjõe asulavahelise mustkattega teede katte uuendamine.
  Riigihanke aruande viitenumber: 100336, aruande avaldamise kuupäev:12.07.2007
  Riigihanke iseloomustus:Pärnjõe külas vana asfaltkatte freesimine, freesitud asfaltipuru tihendamine ja tihendatud pinna kahekordne pindamine, klassifikatsioon 45233142-6.
  Hankelepingu sõlmimine: AS Talter, maksumus 510 400.-krooni.
 11. Riigihanke nimetus: Vihtra Külakeskuse ehitamine.
  Riigihanke aruande viitenumber:037324PK, aruande avaldamise kuupäev:24.05.2007
  Riigihanke iseloomustus: Vihtra Külakeskuse ehitamine, klassifikatsioon 45210000-2.
  Hankelepingu sõlmimine: AS Vändra Tare, maksumus 12 107 833.-krooni.
 12. Riigihanke nimetus: Sõidukite kasutusrent
  Riigihanke aruande registreerimisnumber:102877, aruande avaldamise kuupäev:06.12.2007
  Riigihanke iseloomustus:Sõiduauto Mazda BT-50 liisimine, klassifikatsioon 34113000-2.
  Hankelepingu sõlmimine: OÜ Inchcape Motors Estonia, maksumus 323 440.68 krooni.
 13. Riigihanke nimetus: Sõidukite kasutusrent
  Riigihanke aruande registreerimisnumber: 103035, aruande avaldamise kuupäev:14.12.2007
  Riigihanke iseloomustus: Kaubik Renault Master 2,5 liisimine, klassifikatsioon 34114400-3.
 14. Riigihanke nimetus: Küttepuudega varustamine.
  Riigihanke aruande teate registreerimisnumber:104164, aruande avaldamise kuupäev:16.02.2008
  Riigihanke iseloomustus: Vallavalitsuse allasutuste ja vähekindlustatud isikute küttepuudega varustamine, klassifikatsioon 02130000-4.
  Hankelepingu sõlmimine: OÜ Adore, maksumus 240 800.-krooni.
 15. Riigihanke nimetus: Vaki pumpla ehitus.
  Riigihanke viitenumber:118197, aruande avaldamise kuupäev:16.04.2010
  Riigihanke iseloomustus:Vaki külla puurkaevu ja pumplahoone rajamine, klassifikatsioon:65111000-4.
  Hankelepingu sõlmimine: OÜ Puurvesi, maksumus 30 000.-krooni, AS Vändra Tare, maksumus 154 884.-krooni.
 16. Riigihanke nimetus: Kaisma Külakeskuse ja Lasteaed-Algkool renoveerimistööd.
  Riigihanke viitenumber:119544, aruande avaldamise kuupäev: 07.12.2010
  Riigihanke iseloomustus:Kergu Lasteaed-Algkooli hoone rekonstrueerimine, tuletõrje veevõtuhoidla ehitus, kõrvalhoone katuse vahetus ja haljastustööd, klassifikatsioon: 45214210-5.
  Hankelepingu sõlmimine: AS Eston Ehitus, maksumus 257031.62 EUR (4021670.95 EEK).