Noorsootöö

MÄRKA ÕPPIMISEST JA TÖÖELUST KÕRVALE JÄÄNUD NOORT!

Oktoobrist alates on avatud Are Avatud Noortekeskuse juures Noorte Tugila. See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka vanavanemad, naabrid, märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses ka huvitavad ühisüritused ja väljasõidud.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Are Avatud Noortekeskuse  juures tegutseva Noorte Tugilaga saab ühendust võtta: Are Avatud Noortekeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond), FB – Are Noorte Tugila,  telefoninumbritel Pille Kuusik - 5184561 ja  Pille Avamets – 53558556; e-maili teel – noortekeskus@arevald.ee. Noorte tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee.

Are Noorte Tugilasse ootame noori  Tori vallast, Are vallast, Vändra alevist, Vändra vallast ja Halinga vallast.

 

 

NOORTE TUGILA  SAAB  AIDATA

„Tere. Mina olen Üks Tavaline Noor. Lõpetasin põhikooli päris heade tulemustega, edasi läksin õppima kutsekooli. Valisime koos sõbraga laheda eriala, mille kohta olime kuulnud, et teenib hästi ja tööd leiab ka. Ega ma päris täpselt küll teadnud, kas toimin õigesti. Vanemad küll arvasid, et peaksin minema gümnaasiumisse, kuid ise tundsin, et õppimisest on kuidagi „siiber" saanud ja ehk saab kutsekas lihtsamalt. Ei olnud lihtne. Eriala, mille valisin, hakkas õige pea vastu. Mitte miski ei sobinud. Kursusekaaslased olid lahedad, aga ei olnud head tunnet seal koolis. Jätsin teise aasta alguses kooli pooleli... Vanemad olid algul vihased, kuid hiljem leppisid olukorraga. Nad on ise korralikud ja haritud inimesed, teenivad hästi. Kõige hullem on nende jaoks see, et mida teised mõtlevad... Aga ma lubasin neile, et see nii kestma ei jää. Lähen õige pea gümnaasiumisse või... vaatan, mis saab. Püüan endas kiirelt selgusele jõuda.

Nüüdseks olen olnud kodus üle aasta. Ema ja isa õiendavad vahel, sest magan lõunani ja midagi ei tee. Aga ma ei tahagi midagi teha. Ma ei teagi, mida teha. Mul on tegelikult täitsa ükskõik... Eks ma kunagi ikka lähen tööle või kooli või... ma ei teagi...."

1. oktoobrist liitus Are Avatud Noortekeskus programmiga „Noorte Tugila". Üle vabariigi noortekeskustes tegutsev programm on aasta jooksul tõestanud, et palju noori vajab abi ja nõustamist just sellisel kujul, mida pakub Tugila.

Noorte Tugila programm on mõeldud eelkõige mittetöötavatele või mitteõppivatele nooretele vanuses 15-26 elusaastat. Eesmärgiks on noorte tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Programmi tegevus on paindlik ning annab toetuse ka neile noortele, kes on kusagil koolis nimekirjas, kuid õppetöös praktiliselt ei osale; noortele, kes juba kas õpivad või on muudmoodi hõivatud (töötamisega, ajateenistusega), kuid mõtlevad tulevikule ja soovivad midagi muuta praeguses elukorralduses. Sihtrühma kuuluvad ka noored emad, kes viibivad lapsehoolduspuhkusel või on jäänud koduseks pärast lapsehoolduspuhkuse lõppu. Samuti on paindlik sihtgrupi vanus, mis on küll määratletud, kuid kindlasti kuulab ja aitab Noorte Tugila töötaja nii 13 -kui ka 28-aastast.

Mis siis Noorte Tugilas toimub? Iga lugu on erinev. Noorsootöötaja, kes on omandanud vastavad koolitused, soovib ja proovib noorega leida ühise keele. Märksõna on – positiivsus. Proovime koos noorega rääkida, mõelda, uurida, leida võimalusi ja luua kontake edasiliikumiseks. Niipalju kui vaja, saame kokku, kuid väga palju saame suhelda FB-s või telefoni teel – just nii, nagu tänapäeva noorele kohane. Põhimõte on, et teelahkmel oleva noore inimese kõrvale tekib neutraalsel seisukohal olev sõber, kes püüab aidata leida õige teeots.

Oluline on, et kogu vahetatav info jääb noorsootööta ning noore teada, seda ei kajastata andmebaasides ega analüüsita kolmandate isikute poolt. Kõik plaanid, kuidas edasi liikuda, teeme koos noorega ja tema nõusolekul.

Noorte Tugila koostööpartneriteks on Eesti Töötukassa ja Rajaleidja keskused. Koostöö toimub ka kutseõppeasutustega, koolidega ja ettevõtetega. Võimalikud on töövarjupäevad, tutvumised erinevate õppimisvõimalustega ja karjäärinõustajate infotunnid. Noortel emadel on võimalik koos kokku saada, ühiselt beebide ja lastega aega veeta ja kogemusi vahetada.

Kuidas Noorte Tugilasse tulla? Võta julgelt ühendust Are Noorte Tugila noorsoootöötajaga. Kõige lihtsam on seda teha FB teel (FB Pille Kuusik), saata e-mail: noortekeskus@arevald.ee või helistada 5184561. Seejärel saame juba edasise osas kokku leppida.

Alati ei julge või ei taha noor ise abi paluda. Kui märkad, siis teata ja proovime koos aidata. Ootame infot abivajajate kohta õpetajatelt, lapsevanematelt, sõpradelt, vanavanematelt, ametnikelt. 

 

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.