Külad

Vändra vald on hõredamini asustatud kui vabariik või maakond keskmiselt 6 inimest/1km. Asustus on kogunenud põhiliselt teede ja jõgede äärde. Külad on elanike arvult väga erineva suurusega. Keskmiseks küla suuruseks on 72,5 elanikku külas.

Kokku on Vändra vallas 43 küla (elanike arv seisuga 01.07.2017).

2016.a. sündis Vändra valda 22 last ja suri 29 inimest.

Küla nimi Elanike arv
Allikõnnu 73
Aluste 81
Kaansoo 112
Kadjaste 143
Kaisma 120
Kalmaru 62
Kergu 195
Kirikumõisa 55
Kobra 52
Kose 34
Kullimaa 24
Kurgja 13
Kõnnu 85
Leetva 15
Luuri 36
Lüüste 22
Massu 45
Metsaküla 10
Metsavere 39
Mustaru 34
Mädara 30
Oriküla 16
Pärnjõe 240
Rae 15
Rahkama 1
Rahnoja 10
Reinumurru 37
Rõusa 68
Rätsepa 79
Samliku 21
Sikana 22
Sohlu 44
Suurejõe 204
Säästla 41
Tagassaare 22
Vaki 119
Venekuusiku 38
Veskisoo 4
Vihtra 263
Viluvere 48
Võidula 51
Võiera 23
Ünnaste

20

KOV täpsusega  22
KOKKU: 2688