Külad

Vändra vald on hõredamini asustatud kui vabariik või maakond keskmiselt 6 inimest/1km. Asustus on kogunenud põhiliselt teede ja jõgede äärde. Külad on elanike arvult väga erineva suurusega. Keskmiseks küla suuruseks on 72,5 elanikku külas.

Kokku on Vändra vallas 43 küla (elanike arv seisuga 01.03.2017).

2016.a. sündis Vändra valda 22 last ja suri 29 inimest.

Küla nimi Elanike arv
Allikõnnu 75
Aluste 82
Kaansoo 112
Kadjaste 149
Kaisma 119
Kalmaru 59
Kergu 190
Kirikumõisa 57
Kobra 52
Kose 34
Kullimaa 23
Kurgja 14
Kõnnu 86
Leetva 15
Luuri 37
Lüüste 22
Massu 45
Metsaküla 9
Metsavere 39
Mustaru 34
Mädara 30
Oriküla 17
Pärnjõe 241
Rae 13
Rahkama 1
Rahnoja 11
Reinumurru 37
Rõusa 69
Rätsepa 80
Samliku 21
Sikana 22
Sohlu 44
Suurejõe 205
Säästla 42
Tagassaare 22
Vaki 119
Venekuusiku 38
Veskisoo 4
Vihtra 259
Viluvere 49
Võidula 47
Võiera 22
Ünnaste

20

KOV täpsusega  22
KOKKU: 2688