Külad

Vändra vald on hõredamini asustatud kui vabariik või maakond keskmiselt 6 inimest/1km. Asustus on kogunenud põhiliselt teede ja jõgede äärde. Külad on elanike arvult väga erineva suurusega. Keskmiseks küla suuruseks on 72,5 elanikku külas.

Kokku on Vändra vallas 43 küla (elanike arv seisuga 01.12.2017).

2016.a. sündis Vändra valda 22 last ja suri 29 inimest.

Küla nimi Elanike arv
Allikõnnu 73
Aluste 80
Kaansoo 112
Kadjaste 142
Kaisma 118
Kalmaru 62
Kergu 191
Kirikumõisa 54
Kobra 49
Kose 34
Kullimaa 24
Kurgja 13
Kõnnu 86
Leetva 14
Luuri 34
Lüüste 22
Massu 48
Metsaküla 10
Metsavere 38
Mustaru 34
Mädara 30
Oriküla 12
Pärnjõe 237
Rae 15
Rahkama 1
Rahnoja 9
Reinumurru

36

Rõusa 69
Rätsepa 78
Samliku 21
Sikana 22
Sohlu 45
Suurejõe 202
Säästla 40
Tagassaare 23
Vaki 121
Venekuusiku 39
Veskisoo 3
Vihtra 260
Viluvere 48
Võidula 52
Võiera 22
Ünnaste

21

KOV täpsusega  26
KOKKU: 2670