KOV volikogu valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta 20.oktoobril 2013 aastal saab täiendavat informatsiooni Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt: kov2013.vvk.ee

Vändra valla valimiskomisjoni otsused: