Käimasolevad hanked

1.Lihthankemenetlus nr.186236 "Vändra valla mustkattega teede pindamine 2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.05.2017 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aasdressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186236

2. Avatud hankemenetlus nr.182971  "Vändra Tehnopargi vee-, sadevee-, kanalisatsioonitrasside ja kergliiklustee ehitamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.mai 2017 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/182971