Istungi päevakord

Vändra Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval 16. mail 2017 kell 13.00 Vändra vallamajas Allikõnnu külas Vändra vallas.

 

ISTUNGI PÄEVAKORD:

1. Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine. Eelnõu, lisamaterjalid
2.Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Eelnõu
3.Vändra valla 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Eelnõu, Vändra valla 2016.aasta majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse seisukoht, revisjonikomisjoni arvamus, revisjonikomisjoni tegevusaruanne
4.Volikogu liikmete arvu määramine. Eelnõu
5.Valimisringkonna moodustamine. Eelnõu
6.Valla valimiskomisjoni moodustamine. Eelnõu
7.Vändra valla 2017.aasta I lisaeelarve 1.lugemine. Eelnõu, Lisa 1, seletuskiri
8.Vändra valla arengukava ja eelarvestrateergia muutmise algatamine. Eelnõu

 

 

Tarmo Lehiste
Vallavolikogu esimees

 

09.05.2017