Hajaasustuse veeprogramm 2008-2012

Hajaasustuse veeprogramm tulenes otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammist, kus sätestati hajaaasustusega piirkondades hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikud tegevused ning toetused. Lisaks riigile finantseeris programmi elluviimist ka kohalik omavalitsus.

Toetuse küsimiseks sai esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele taotluse aastatel 2008-2011. Aastal 2012 oli võimalik toetust küsida ainult neil, kes esitasid kohalikule omavalitsusele taotluse 2011 aastal, kuid sellest ilma jäid.

Toetuse saaja (valda sissekirjutatud füüsiline isik ja MTÜ või sihtasutus, mis tegeles vallas elanike joogiveega varustamisega) omafinantseering pidi olema projekti kuludest 33,3%. Toetust sai küsida vaid kord (välja arvatud juhtudel, kui oli hiljem vaja paigaldada veepuhastusseade).