« Tagasi

Teavitus jäätmeveo hinna tõusust alates 01.06.2017.a.

Hea klient!

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2019 ainuõigus vedada eelpool nimetatud omavalitsustes segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on Vedajal õigus esitada taotlus hinnamuutuseks. Võrreldes pakkumuse esitamisega on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Ragn-Sells AS esitas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele 28.12.2016 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 Jäätmehoolduskeskuse otsusega nr 2/17-1.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.06.2017

 

Keskkonnasõbralikult

Ragn-Sells AS

 

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Kaiu, Käru, Kehtna, Vändra vallas ja Vändra alevis

Hinnaakiri kehtib alates 01.06.2017 . Hinnad  sisaldavad käibemaksu.

 

Olmejäätmed

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tühjendus  (tellimisel)

Konteineri rent
(kuu)

 
 
 

Kilekott kuni 100 l*

1,73 €

3,46 €

-

 

80 l

1,38 €

2,76 €

1,92 €

 

140 l

2,41 €

4,82 €

1,92 €

 

240 l

3,17 €

6,34 €

2,32 €

 

370 l

4,13 €

8,26 €

2,86 €

 

600 l

4,87 €

9,74 €

4,24 €

 

660 l

5,35 €

10,70 €

4,24 €

 

770 l

6,25 €

12,50 €

4,68 €

 

800 l

6,49 €

12,98 €

4,68 €

 

1100 l

7,81 €

15,62 €

6,28 €

 

1500 l

10,64 €

21,29 €

8,36 €

 

2500 l

15,22 €

30,43 €

12,10 €

 

4500 l

27,38 €

54,77 €

14,58 €

 

*kilekoti teenust saavad kasutada ainult eramaja omanikud

Lisatasu 

Rakendatakse klientidele, kes ei täida korraldatud jäätmeveo tingimusi.

Kirjeldus

Ühik

Hind

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta

tk

2,30 €

Korduva võlateate saatmine tasumata arve(te) kohta

tk

3,84 €

 

Lisateenused

Teenus

Ühik

Hind

Konteineri 80 – 800 liitrit paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu **

tk

36,00 €

Konteineri 1,5 – 4,5 m3 paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu **

tk

96,00 €

Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (<15m üle lubatu)

kord

3,85 €

Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (15-40m üle lubatu)

kord

11,50 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võti, pult, kaart)

kord

1,04 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (mobiiltelefoniga)

kord

1,70 €

ASSA või  ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega***

tk

45,60 €

Kilekotti pakendatud konteinerivälised jäätmed (v.a. aia- ja haljastusjäätmed), kuni 100 l kott****

m3

30,00 €

Veograafiku väljastamine posti teel

tk

1,00 €

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile

konteiner

12,00 €

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

konteiner

36,00 €

**Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu kuni 1100 liitrise  konteineri puhul 14,40 €/kord ja 1500-4500 liitrise konteineri puhul 30,00 €/kord

*** RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu

****.Konteinerväliste jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.