« Tagasi

Teade kohtumistest andragoog Liivia Vacht'iga Vändra vallas

Seoses laste seas levinud eluohtlike mängude, laste-ja noorte seas tarvitavate sõltuvusainete  tõusuga, laste-ja noorte käitumisprobleemide tõttu on tekkinud vajadus teavitada vanemaid, vanavanemaid ning kogukonna liikmeid võimalikest tekkivatest ohtudest ja situatsioonidest ning anda näpunäiteid, milline oleks õige käitumine täiskasvanute poolt.  Samuti on tekkinud tänu meediakajastusele väär arusaam, et lastel on ainult õigused ja ei mingeid kohustusi. 

Antud teema tutvustamiseks ja kuulajate poolt esitatud küsimustele vastamiseks on oma nõusoleku andnud andragoog Liivia Vacht.  Kohtumised on osalejatele tasuta ning toimuvad Vändra vallas alljärgnevatel aegadel:

19.04.2017

Kaisma Rahvamaja, algusega kell 15.00

Pärnjõe Rahvamaja, algusega kell 17.00

26.04.2017

Kadjaste Vabaajakeskus, algusega kell 15.00

Võidula Rahvamaja, algusega kell 17.00

10.05.2017

Suurejõe Rahvamaja, algusega kell 15.00

Vihtra Külakeskus, algusega kell 17.00

 

Evelin Rikker

Vändra valla lastekaitsenõunik