« Tagasi

Veterinaar- ja Toiduameti infokiri lindude gripi leviku ja selle tõkestamise kohta

Lindude gripp
Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud. Lindude nakatumine toimub seedetrakti või hingamisteede kaudu. Haigete lindude ravi puudub. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse.

Hetkel (2016 sügis/talv) esineb Euroopas kõrge patogeensusega lindude grippi kodulindudel Ungaris, Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Austrias (vt.kaart). Suvel 2016 olid puhangud Prantsusmaal ja Itaalias. Metslindudel Austrias, Horvaatias, Taanis, Saksamaal, Hollandis, Poolas, Rootsis, Soomes, Rumeenias ja Šveitsis.

Kodulindude gripi puhangud (1.01-1.12.2016):

Haiguse levik
Levib kergesti inimese, saastunud esemete ja transpordivahendite vahendusel.
Säilib pikalt eluvõimelisena linnulihas ja munades.

 

Inimeste nakatumine
Inimeste nakatumine lindude grippi võib toimuda otsesel kokkupuutel haigestunud linnuga (nt linnufarmide ja -turgude töötajad, lihatöötlejad).

 

Viiruse vastupanuvõime
Viirus hävib kõrgetel temperatuuridel (70 kraadi juures) ja on tundlik enamlevinud desinfitseerivate vahendite suhtes.

 

Ettevaatusabinõud loomapidajale
Hoia linde suletud hoonetes.
Kaitse (kata) kodulindude söödakohti, et vältida võimalikke kontakte rändlindudega, eriti veelindudega, kes on kõige tõenäolisemad haiguse levitajad.
Teavita koheselt kohalikku loomaarsti lindude gripi kahtlusest.
Ära luba oma lindude juurde võõraid.
Linde talitades vaheta igakordselt riideid ja jalanõud või kasuta kaitseriideid.

 

Ettevaatusabinõud kodanikule
Reisides ära too endaga kaasa lindude sulgi, mune, eluslinde ega linnulihatooteid.
Väldi otseseid kontakte lindudega.
Järgi hügieeninõudeid.

 

Loomapidaja kohustused kahtluse korral
Lindude gripi kahtlusest on loomapidaja kohustatud koheselt teavitama kohalikku veterinaararsti (või veterinaarkeskust).
Loomapidaja peab osutama igakülgset kaasabi vajalike proovide võtmisel ja uurimiste läbiviimisel haiguse diagnoosimiseks ning täitma volitatud veterinaararsti korraldusi nakkuse leviku vältimiseks vajalike ettevaatusabinõude rakendamisel.

 

Lindude massilisest suremusest anna koheselt teada kohalikule veterinaarkeskusele, volitatud veterinaararstile või teata Veterinaar- ja toiduameti infotelefonile 6054750

 

Veterinaar- ja Toiduamet