Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015.aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.