Üldplaneering

Vändra valla üldplaneeringu kehtestamine (määrus nr.30 , 21.09.2010)

Vändra valla üldplaneeringu seletuskiri

Vändra piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu kaardid .pdf formaadis:

Kaardid .dwf formaadis (Suure valla kaardi .pdf faili ei saa ilmselt iga arvutiga hästi vaadata (liiga suur) aga .dwf fail liigub päris kenasti. Dwf faili vaatamiseks on vaja installida „Dwf veiwer" mis on Autodeski vabavara. Installfail: www.miracongrupp.ee/DwfViewerSetup.msi


Kaisma valla üldplaneering kehtestati Kaisma Vallavolikogu määrusega nr.4, 03.02.2009