Teostatud hanked

61.Lihthankemenetlus nr.180634 "Kütteõli ostmine 2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.11.2016.a. kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/180634

60.Lihthankemenetlus nr.179651 "Vändra valla lumetõrje". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.11.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/179651

59.Lihthankemenetlus nr.179139 "Auto kasutusrendile võtmine 48 kuuks". Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.10.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/179139

58.Lihthankemenetlus nr.176842 "Suurejõe Rahvamaja I etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve". Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.08.2016 kell 11:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176842

57.Lihthankemenetlus nr.176826 "Suurejõe Rahvamaja I etapi rekonstrueerimistööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.08.2016 kell 10:00.
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https:://riigihanked.riik.ee/register/hange/176826

56.Lihthankemenetlus nr.176342 "Kergu Lasteaed-Algkooli köögi –ja sööklaruumide rendile andmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 1.08.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1532260

55.Lihthankemenetlus nr.175272 "Männiku-Nõmme, Pabarsoo-Tammaru ja Suurejõe-Mustaru teede renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.06.2016 kell 10:00

Hankedokumentide saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/175272

54.Lihthankemenetlus nr.175182 "Vändra valla teede greiderdamine 2016-2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/175182

53.Avatud hankemenetlus nr.170551 "Väikebussi kasutusrendiga liisimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.03.2016 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170551

52.Lihthankemenetlus nr.169736 "Kütteõli ostmine 2016". Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.12.2015 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169736

51.Lihthankemenetlusega hankemenetlus nr.169321 "Vändra tehnopargi infrastruktuuri rajatiste projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg02.12.2015 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169321

50.Lihthankemenetlusega hankemenetlus nr.1679616 "Vändra valla lumetõrje 2015/2016". Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.10.2015 kell 10:00.

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/hange/1679616

49.Lihtmenetlusega hankemenetlus nr.167210 "Auto kasutusrendile võtmine 48 kuuks".  Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/167210

48.Lihthankemenetlusega riigihange nr.165686 "Reinumurru-Vaki tee renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.08.2015

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/165686

47.Lihthanke menetlusega riigihange nr.163660 "Kergu ja Kaisma tiheasustusega ala mustkattega teede ehitus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.06.2015.

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163660

46.Lihthanke menetlusega riigihange nr.163119 "Suurejõe Rahvamaja renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2015.

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163119

45.Lihthanke menetlusega riigihange nr.161007 "Elektrienergia ostmine Vändra vallale". Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.03.2015
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/161007

44.Lihthanke menetlusega riigihange nr.161008 "Kütteõli ostmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.03.2015

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/161008

43.Lihthanke menetlusega riigihange nr.156523 "Vändra valla lumetõrje 2014/2015". Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.11.2014

Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/156523

42.Lihthanke menetlusega riigihange nr.155687 "Suurejõe Rahvamaja rekonstrueerimisprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.09.2014
Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155687

41.Lihthanke menetlusega riigihange nr.155376 "Vändra valla kahe silla projekti koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.09.2014

Hankedokumendid nähtaval riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155376

40.Avatud hankemenetlusega riigihange nr.154676 „Moodullasteaia hoone rentimine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.08.2014 kell 10:00.

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/154676

39.Lihthanke menetlusega riigihange nr.154465 "Vanatoa silla remont" . Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.08.2014
Hankedokumendid saadaval: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/154465 

38.Avatud hankemenetlusega riigihange nr.153717 „Pärnjõe- Luuri- Massu teekatte uuendus "  Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.08.2014 kell 12:00.
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153717

37.Lihtmenetlusega riigihange nr.153712 „Kergu ja Kaisma tiheasustusega ala teede mustkatte ehitus".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2014 kell 12:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153712

36.Lihtmenetlusega riigihange nr.153716 „Sohlu tee remont".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2014 kell 12:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153716

35.Lihthankemenetlusega riigihange nr.151739 „2014. aasta suvine vallateede hooldus". Hankelepingu täitmise tähtaeg 31.10.2014.

Hankedokumentide väljastamine
3.1.  Hanketeatega saab tutvuda  Riigihangete registris, aadressilt https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1310122

3.2. Hankedokumendid saab alla laadida Riigihangete registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/register/hange/151739

Tehniline kirjeldus: Valla kruusakattega teede greiderdamine koos teeservade mahalükkamisega. Täislükkamine tehakse vähemalt 3-l korral, lisaks vastavalt hankija poolt tellitavad osalised teede ja teelõikude greiderdamised teede seisundi halvenenud osades.

34.Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus  "Vändra vallateede võsa niitmine".  Hankelepingu täitmise tähtaeg 31.07.2014.

Hankedokumentide väljastamine: Hankedokumendid saab alla laadida siit

Tehniline kirjeldus: Hankija (Tellija) tellib Vändra vallateede äärsete ja võsa niitmise. Teede pikkus on 142,466 km Vändra piirkond ja 37,409 km Kaisma piirkond, kokku 179,875 km. Teeservad peavad olema puhastatud heinast ja peenvõsast mõlemas servas, et tagada liiklusohutus ja tee seisundi säilimine. Pakkumise võib teha osadena kas ühele või kahele piirkonnale (Vändra ja Kaisma).  Tööorgani laius peenvõsa ja teeäärte niitmisel peab olema vähemalt 2 m.

33. Pakkumismenetlus küttepuude ostmiseks Vändra Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja vallavalitsuse omandis olevatele korteritele
Pakkumiskutse

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.veebruar 2014.a. kell 16.30 kas paberkandjal või e-posti aadressile: vald vandravald.ee

32.Lihthankemenetlusega riigihange nr.147561 "Lumetõrje Vändra vallas 2013/2014" pakkumuste esitamise tähtaeg 26.11.2013

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/147561

31.Lihthankemenetlusega riigihange nr.147379 "Elektrienergia ostmine Vändra vallale" pakkumuste esitamise tähtaeg 26.11.2013
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/147379

30.Avatud hankemenetlusega riigihange nr.145138 "Kütteõli ostmine" pakkumuste esitamise tähtaeg 23.10.2013
Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil:  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/145138 

29.Lihthankemenetlusega riigihange nr 144950 „Vanatoa silla remont" pakkumuste esitamise tähtaeg 21.08.2013 kell 10:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/144950

28.Lihthankemenetlusega riigihange nr 144954 „Pärnjõe koolimaja veerennide ja uste paigaldus" pakkumuste esitamise tähtaeg 29.07.2013 kell 10:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/144954

27.Avatud hankemenetlusega riigihange nr 144598 „Kadaka-Ringoja ja Sohlu teede remont" pakkumuste esitamise tähtaeg 26.07.2013 kell 10:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/144598

26.Lihthankemenetlusega riigihange nr 143326 „Juurikaru koolimaja värvimine" pakkumuste esitamise tähtaeg 03.06.2013 kell 10:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/143326

25.Lihthankemenetlusega riigihange nr 143215 „Vihtra Lasteaia ruumide remont" pakkumuste esitamise tähtaeg 27.05.2013 kell 16:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/143215

24.Lihthankemenetlusega riigihange nr 142333 „2013. aasta suvine vallateede hooldus" pakkumuste esitamise tähtaeg 22.04.2013 kell 16:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/142333

23.Avatud hankemenetlusega riigihange nr 139938 „Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamine" pakkumuste esitamise tähtaeg 08.04.2013 kell 11:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/139938

22.Lihthankemenetlusega riigihange nr 139944 „Vändra jäätmejaama haldamine aastatel 2013-2016" pakkumuste esitamise tähtaeg 14.03.2013 kell 11:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/139944

21.Lihthankemenetlusega riigihange nr 139719 „Sõiduauto kasutusrendile võtmine" pakkumuste esitamise tähtaeg 22.02.2013 kell 11:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/139719

20.Vändra Vallavalitsus annab teada pakkumismenetluse korraldamisest küttepuude ostmiseks Vändra Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja vallavalitsuse omandis olevatele korteritele

Pakkumiskutse

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19.veebruar 2013.a. kell 16.30 kas paberkandjal või e-postile: vald @vandravald.ee

19.Lihthankemenetlusega riigihange nr 138273 „Elektrienergia ostmine Vändra vallale" pakkumuste esitamise tähtaeg 27.11.2012 kell 11:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/138273

18.Lihthankemenetlusega riigihange nr 137054 „Pärnjõe vana kauplus-söökla-põllumajandussaaduste lao lammutamine" pakkumuste esitamise tähtaeg 25.09.2012 kell 11:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/137054.

17.Lihthankemenetlusega riigihange nr 136845 „Viratu silla remont" pakkumuste esitamise tähtaeg 10.09.2012 kell 12:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/136845.

16.Lihthankemenetlusega riigihange nr 136776 „Suurejõe tänavate pindamistööd" pakkumuste esitamise tähtaeg 10.09.2012 kell 12:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/136776.

15.Avatud hankemenetlusega riigihange nr 136339 „Kergu ja Kaisma tavajäätmeprügilate sulgemine" pakkumuste esitamise tähtaeg 12.09.2012 kell 10:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/136339.

14.Lihthankemenetlusega riigihange nr 135354 „2012. aasta suvine teehooldus" pakkumuste esitamise tähtaeg 10.07.2012 kell 12:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/135354.

13.Lihthankemenetlusega riigihange nr 135232 „Kergu Lastead-Algkoolile, Juurikaru Põhikoolile ja Vändra Vallavalitsuse administratiivhoonele kütteõli ostmine" pakkumuste esitamise tähtaeg 10.07.2012 kell 13:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/135232.

12.Lihthankemenetlusega riigihange nr 135072 „Vihtra Lasteaia ruumide remont" pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2012 kell 13:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/135072.

11.Lihthankemenetlusega riigihange nr 135046 „Pärnjõe koolimaja kasutuseta ruumide väljaehitamine" pakkumuste esitamise tähtaeg 26.06.2012 kell 13:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/135046.

10.Lihthankemenetlusega riigihange nr 135022 „Pärnjõe koolimaja osa ümberehitus lapsehoiuteenuse ruumideks" pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2012 kell 12:00
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/135022.

9.Avatud hankemenetlusega riigihange nr 134941 „Kergu ja Kaisma tavajäätmeprügilate sulgemistööd" pakkumuste esitamise tähtaeg 04.07.2012 kell 16:30
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/134941.

8.Lihthankemenetlusega riigihange nr 135002 „Kergu ja Kaisma tavajäätmeprügilate sulgemistööde omanikujärelevalve" pakkumuste esitamise tähtaeg 04.07.2012 kell 16:30
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/135002.

7.Lihthange väikebussi kasutusrendiga liisimiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.veebruar 2012.a. kell 16.30. Huvitatud isikutel on võimalik kontaktisikule küsimusi esitada 23.veebruarini 2012.a.

Hankedokumendid

6.Lihthange vallamaja katuse renoveerimiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 07.november 2011.a.

Hankedokumendid

5.Lihthange teede talihoolduse korraldamiseks perioodidel 01.november 2011 – 20.05.2012.a. ja 15.10.2012-20.05.2013.a.

Kuna valla territoorium on 642 km2 suur, siis otsustas vallavalitsus jagada valla neljaks piirkonnaks – Vihtra, Kadjaste, Kaisma ja Pärnjõe.

Vihtra piirkond (Kullimaa, Venekuusiku, Vihtra, Reinumurru, Rahnoja, Võiera, Mustaru, Kose, Säästla, Suurejõe, Lüüste, Tagassaare, Veskisoo, Leetva, Kaansoo) orienteeruv pikkus 57,4 km

Kadjaste piirkond (Kobra, Kalmaru, Kirikumõisa, Kadjaste, Rõusa, Rätsepa, Võidula, Mädara, Oriküla, Kurgja, Samliku, Rae) orienteeruv pikkus 31,654 km

Kaisma piirkond (Viluvere, Kergu, Kaisma, Sohlu, Kõnnu, Metsavere, Metsaküla, Rahkama) orienteeruv pikkus 41,276 km

Pärnjõe piirkond (Luuri, Allikõnnu, Rätsepa, Vaki, Massu, Pärnjõe, Aluste, Ünnaste, Sikana) orienteeruv pikkus 30,099 km.

Teede pikkustele lisanduvad vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbrused.

Vallavalitsuse poolseks lumetõrjetööde koordinaatoriks on kommunaalasutuse juhataja Taivo Himmaste, tel.5177293, e-post:taivo.himmaste@vandravald.ee

Hankedokumendid

Lisa 1

Piirkondade kaart

4.Lihthange Pärnjõe küla katlamaja ja jääkreostuse likvideerimiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.juuli 2011.a.

Hankedokumendid

Lisa 1 - Pärnjõe katlamaja joonis

Lisa 2 - Pärnjõe lammutusprojekt

3.Lihthange Vändra Vallavalitsuse administratiivhoonele ja Kergu Lasteaed-Algkoolile kütteõli ostmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.mai 2011.a.

Hankedokumendid ja pakkumises osalemise tingimused

2.Lihthange 2011 aastal vallateede hooldamiseks.

Pakkumises osalemise tingimuste ning hankedokumentidega saab tutvuda siin

1.Lihtmenetlusega hange "Vändra valla raskejõustiku maja renoveerimine".

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumente saab lugeda siit