Teostatud hanked

33.Lihthankemenetlus nr.189573 "Pärnjõe vana koolihoone osaline lammutamine ja konserveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.08.2017 kell 10:00.
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/hange/189573

32.Lihthankemenetlus nr.186739 "Vändra valla kruuskattega teede renoveerimine 2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.05.2017 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aasdressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186739

31.Lihthankemenetlus nr.186236 "Vändra valla mustkattega teede pindamine 2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.05.2017 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aasdressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186236

30. Avatud hankemenetlus nr.182971  "Vändra Tehnopargi vee-, sadevee-, kanalisatsioonitrasside ja kergliiklustee ehitamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.mai 2017 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/182971

29.Lihthankemenetlus nr.180634 "Kütteõli ostmine 2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.11.2016.a. kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/180634

28.Lihthankemenetlus nr.179651 "Vändra valla lumetõrje". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.11.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/179651

27.Lihthankemenetlus nr.179139 "Auto kasutusrendile võtmine 48 kuuks". Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.10.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/179139

26.Lihthankemenetlus nr.176842 "Suurejõe Rahvamaja I etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve". Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.08.2016 kell 11:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176842

25.Lihthankemenetlus nr.176826 "Suurejõe Rahvamaja I etapi rekonstrueerimistööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.08.2016 kell 10:00.
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https:://riigihanked.riik.ee/register/hange/176826

24.Lihthankemenetlus nr.176342 "Kergu Lasteaed-Algkooli köögi –ja sööklaruumide rendile andmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 1.08.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1532260

23.Lihthankemenetlus nr.175272 "Männiku-Nõmme, Pabarsoo-Tammaru ja Suurejõe-Mustaru teede renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.06.2016 kell 10:00

Hankedokumentide saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/175272

22.Lihthankemenetlus nr.175182 "Vändra valla teede greiderdamine 2016-2017". Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2016 kell 10:00
Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/175182

21.Avatud hankemenetlus nr.170551 "Väikebussi kasutusrendiga liisimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.03.2016 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170551

20.Lihthankemenetlus nr.169736 "Kütteõli ostmine 2016". Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.12.2015 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169736

19.Lihthankemenetlusega hankemenetlus nr.169321 "Vändra tehnopargi infrastruktuuri rajatiste projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg02.12.2015 kell 10:00

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169321

18.Lihthankemenetlusega hankemenetlus nr.1679616 "Vändra valla lumetõrje 2015/2016". Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.10.2015 kell 10:00.

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/hange/1679616

17.Lihtmenetlusega hankemenetlus nr.167210 "Auto kasutusrendile võtmine 48 kuuks".  Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/167210

16.Lihthankemenetlusega riigihange nr.165686 "Reinumurru-Vaki tee renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.08.2015

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/165686

15.Lihthanke menetlusega riigihange nr.163660 "Kergu ja Kaisma tiheasustusega ala mustkattega teede ehitus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.06.2015.

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163660

14.Lihthanke menetlusega riigihange nr.163119 "Suurejõe Rahvamaja renoveerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2015.

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/163119

13.Lihthanke menetlusega riigihange nr.161007 "Elektrienergia ostmine Vändra vallale". Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.03.2015
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/161007

12.Lihthanke menetlusega riigihange nr.161008 "Kütteõli ostmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.03.2015

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/161008

11.Lihthanke menetlusega riigihange nr.156523 "Vändra valla lumetõrje 2014/2015". Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.11.2014

Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/156523

10.Lihthanke menetlusega riigihange nr.155687 "Suurejõe Rahvamaja rekonstrueerimisprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.09.2014
Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155687

9.Lihthanke menetlusega riigihange nr.155376 "Vändra valla kahe silla projekti koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.09.2014

Hankedokumendid nähtaval riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155376

8.Avatud hankemenetlusega riigihange nr.154676 „Moodullasteaia hoone rentimine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.08.2014 kell 10:00.

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/154676

7.Lihthanke menetlusega riigihange nr.154465 "Vanatoa silla remont" . Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.08.2014
Hankedokumendid saadaval: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/154465 

6.Avatud hankemenetlusega riigihange nr.153717 „Pärnjõe- Luuri- Massu teekatte uuendus "  Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.08.2014 kell 12:00.
Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153717

5.Lihtmenetlusega riigihange nr.153712 „Kergu ja Kaisma tiheasustusega ala teede mustkatte ehitus".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2014 kell 12:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153712

4.Lihtmenetlusega riigihange nr.153716 „Sohlu tee remont".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2014 kell 12:00

Hankedokumendid kättesaadavad e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153716

3.Lihthankemenetlusega riigihange nr.151739 „2014. aasta suvine vallateede hooldus". Hankelepingu täitmise tähtaeg 31.10.2014.

Hankedokumentide väljastamine
3.1.  Hanketeatega saab tutvuda  Riigihangete registris, aadressilt https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1310122

3.2. Hankedokumendid saab alla laadida Riigihangete registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/register/hange/151739

Tehniline kirjeldus: Valla kruusakattega teede greiderdamine koos teeservade mahalükkamisega. Täislükkamine tehakse vähemalt 3-l korral, lisaks vastavalt hankija poolt tellitavad osalised teede ja teelõikude greiderdamised teede seisundi halvenenud osades.

2.Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus  "Vändra vallateede võsa niitmine".  Hankelepingu täitmise tähtaeg 31.07.2014.

Hankedokumentide väljastamine: Hankedokumendid saab alla laadida siit

Tehniline kirjeldus: Hankija (Tellija) tellib Vändra vallateede äärsete ja võsa niitmise. Teede pikkus on 142,466 km Vändra piirkond ja 37,409 km Kaisma piirkond, kokku 179,875 km. Teeservad peavad olema puhastatud heinast ja peenvõsast mõlemas servas, et tagada liiklusohutus ja tee seisundi säilimine. Pakkumise võib teha osadena kas ühele või kahele piirkonnale (Vändra ja Kaisma).  Tööorgani laius peenvõsa ja teeäärte niitmisel peab olema vähemalt 2 m.

1.Pakkumismenetlus küttepuude ostmiseks Vändra Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja vallavalitsuse omandis olevatele korteritele
Pakkumiskutse

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.veebruar 2014.a. kell 16.30 kas paberkandjal või e-posti aadressile: vald vandravald.ee