Soomaa Rahvuspark

Soomaa Rahvuspark on loodud 1993.aastal eesmärgiga kaitsta Vahe-Eesti edelaosa suuri soid, lamminiite ja metsi. 

39 640 hektari suurune rahvuspark hõlmab Suure-Jaani ja Kõpu valla maid Viljandimaal ning Tori, Vändra ja Paikuse valla alasid Pärnumaal.

Soomaa kuulub Ramsari rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimekirja ning on Natura linnu- ja loodusala. Ta on arvatud ülemaailmsesse PAN-parkide võrgustikku ja Euroopa Liidu EDEN-i sihtkohtade hulka.

Soomaa Rahvuspargi kirjeldus EELIS infolehes

Enn Lossmann