Lõpetatud detailplaneeringud

Kehtestatud

 1. NÕMME, UUE-VAHENÕMME JA TAMMAASA KATASTRIÜKSUSTE  DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.21, 20.05.2014)
  Detailplaneeringu kehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.17, 27.04.2016)
  Detailplaneering
 2. SUUREJÕE KÜLAKESKUSE DETAILPLANEERING
  Vändra Vallavolikogu otsus nr.13, 20.03.2012
  Suurejõe külakeskuse detailplaneeringu vastuvõtmine (Vändra Vallavalitsuse korraldus nr.244, 15.08.2013)
  Suurejõe Külakeskuse detailplaneeringu kehtestamine
 3. TTÜ SÄRGHAUA MAATEADUSTE JA KESKKONNATEHNOLOOGIA ÕPPEKESKUSE RAJAMISE DETAILPLANEERING
  Vändra Vallavolikogu 19. märtsi 2013 detailplaneeringu algatamise otsusega nr 16 ja lähteülesandega saab tutvuda siin
  TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse rajamise detailplaneeringu kehtestamine
  TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse rajamise detailplaneeringu vastuvõtmine (Vändra Vallavalitsuse korraldus nr.245, 15.08.2013)
 4. KAISMA SUURJÄRVE PUHKEALA DETAILPLANEERING

  Detailplaneeringu algatamine
  Detailplaneeringu lähteülesanne
  Kaisma Suurjärve puhkeala detailplaneeringu vastuvõtmine (korraldus nr.315, 11.10.2012)
  Kaisma Suurjärve puhkeala detailplaneeringu parandatud joonis (veebruar 2013) 

 5. SILLA, TOOMESALU, TÕRVAAUGU ja NEKTARI KATASTRIÜKSUSTE VAHELISE ALA DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.56, 15.09.2009)
  Detailplaneeringu kehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.26, 21.06.2011)  

 6. VÄHI KINNISTU DETAILPLANEERING 
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.10, 30.01.2007)
  Detailplaneeringu kehtestamine (nr.7,19.01.2010)

 7. SULETAVA KALMARU PRÜGILA DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.47, 19.08.2008)
  Detailplaneeringu kehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.4, 20.01.2009)

 8. MARTNAMÄE MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.56, 25.09.2007)
  Detailplaneeringu kehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.14, 25.02.2009)

 9. VÄNDRA ALEVI REOVEEPUHASTI JUURDE RAJATAVA KOMPOSTIMISVÄLJAKU DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.44, 16.06.2009)
  Detailplaneeringu kehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.19, 16.03.2010)

Mittekehtestatud

 1. MÄE, SILLA JA JÕEKALDA KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.35, 19.05.2009)
  Detailplaneeringu mittekehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.41, 20.09.2011)
 2. TAGASSAARE-UUETOA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.58, 15.11.2011)
  Detailplaneeringu mittekehtestamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.7, 21.02.2012)

Lõpetatud

 1. KAANSOO KALMISTU MAA-ALA DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.27, 20.04.2010)
  Kaansoo kalmistu maa-ala detailplaneeringu eskiis 
  D
  etailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.4, 24.01.2017)

 2. EKSEKO PÄRNÕIE SEAFARMI  DETAILPLANEERING
  Detailplaneeringu algatamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.12, 20.03.2012)
  Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vändra Vallavolikogu otsus nr.33, 5.07.2016)