Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Vändra Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus, mille tegevus on avalik. Oma tegevuse käigus loome ja saame dokumente, millega saab vajadusel tutvuda teabenõude esitamisega. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid. Sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.

Ka Teie eraelulist teavet võib meie asutusse sattuda. Näiteks kui Te meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks.

Isikuandmetele ligipääsu on kitsendanud seadus. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teatavaks saavad, siis lugege alljärgnevaid selgitusi.

Need hõlmavad olukordi, kus Te:

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).