Istungi päevakord

Vändra Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 19. septembril 2017 kell 13.00 Vändra vallamajas Allikõnnu külas Vändra vallas.

 

ISTUNGI PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta. Eelnõu

2. Ühinemisega seotud kulude kandmise ja ühinemistoetuse taotlemise kokkulepe. Eelnõu

3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Eelnõu

4. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord. Eelnõu

5. Vara avalikku kasutusse andmise lepingu tähtaja pikendamine. Eelnõu

6. Informatsioon Vändra Tehnopargi projekti kohta.

7. Revisjonikomisjoni ettekanne. Vallavalitsuse selgitused revisjonikomisjoni protokollile

8. Vändra vallavanemale umbusalduse avaldamine. Eelnõu, umbusaldusavaldus

9. Vallavanemale preemia maksmine. Eelnõu, seletuskiri

 

 

Tarmo Lehiste
Vallavolikogu esimees

 

12.09.2017