Volikogu valimised 2017

8/3/17

Teatavasti toimuvad järjekordsed kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoobril 2017, mil haldusterritoriaalse korralduse muudatusest tingituna valitakse Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi ühinemise tulemusena moodustuva Põhja-Pärnumaa vallavolikogu 21 liiget.

5. kuni 8. oktoobrini kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine maakonnakeskuses Pärnus. Eelhääletamine valimisjaoskondades toimub kolmel päeval 9.-11. oktoobrini, mil valimisjaoskonnad on avatud kell 12.00-20.00. Nii nagu ka juba mitmel varasemal korral, on ka seekord võimalik elektrooniline hääletamine, mis toimub 5. oktoobri kella 9.00-st kuni 11. oktoobri kella 18.00-ni. Elektrooniliseks hääletamiseks on vajalik kehtiv isikutunnistus ja vajaliku tarkvaraga varustatud ning internetiga ühendatud arvuti.

Valimispäev on 15. oktoober, mil valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00-20.00. 

Valimistel osalevad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid. Valimisliit esitatakse valla valimiskomisjonile registreerimiseks varemalt 60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva ehk ajavahemikul 16.-31. august. Valimisliidu moodustamiseks ja registreerimiseks vajalike dokumentide vormid on allalaetavad Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://vvk.ee/kov2017/kandideerimisinfo2017/. Samas on kättesaadavad ka kandidaatide esitamiseks vajalike dokumentide vormid.

Valimisi viivad läbi jaoskonnakomisjonid ühes valimisringkonnas ja 11 jaoskonnas, millest 3 asuvad Halinga vallas, 1 Tootsi vallas, 1 Vändra alevis ja 6 Vändra vallas. Valimiste läbiviimiseks on seega vajalik Vändra vallas moodustada 6 jaoskonnakomisjoni. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 23 ja § 233 lõike 1 kohaselt moodustab valla valimiskomisjon iga valimisjaoskonna territooriumil vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. Jaoskonnakomisjonide esimehed ja liikmed nimetab valimiskomisjon oma otsusega hiljemalt 25. septembril. Kuna jaoskonnakomisjonid moodustatakse poliitilise tasakaalustamise põhimõtet arvestades võivad valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud igaüks esitada valimiskomisjonile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi hiljemalt 8. septembriks. Poole jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valimiskomisjoni esimees ning ülejäänud liikmed peakski esitama valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud. Siit üleskutse valimistel osalevatele erakondadele ja valimisliitudele esitada jaoskonnakomisjoni liikme kandidaate. Kandidaadi esitamiseks peab olema kandidaadi nõusolek, mille vormi saab alla laadida Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt: http://vvk.ee/kov2017/info-haaletamise-korraldajale-2017/.  Jaoskonnakomisjonide liikmed peavad enne eelhääletamise algust läbima koolituse (koolitus.valimised.ee). Nimetatud koolituskeskkonda võivad proovida ka kõik teised huvilised, et testida oma teadmisi või rohkem teada saada valimiste läbiviimisest. Nimetatud koolituse läbimist soovitatakse ka vaatlejatele.

Ahti Randmere
Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni esimees