Veemajandus

Vändra vallas reguleerivad veemajanduse valdkonda järgmised õigusaktid:

Vändra Vallavolikogu 16.veebruari 2016 otsusega nr.6 kehtestati Vändra valla haldusterritooriumil tarbitud vee ja reovee ärajuhtimise hinnad ilma käibemaksuta, mis hakkavad kehtima 01.juunist 2016:

Piirkond

Tasu võetud vee eest

Tasu reovee ärajuhtimise eest

KOKKU

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m3

Veemõõtja olemasolul

Allikõnnu

1,15

1,55

2,70

Pärnjõe, Suurejõe I pumpla, Kadjaste, Kaansoo, Vihtra, Kirikumõisa

0,71

1,06

1,77

Sikana

0,71

 

0,71

Kergu

0,56

1,06

1,62

Suurejõe II pumpla, Vaki, Kaisma, Võidula

0,56

 

0,56

Veemõõtja puudumisel inimese kohta kuus

Pärnjõe, Suurejõe I pumpla, Kadjaste, Kaansoo, Vihtra, Kirikumõisa

2,84

4,24

7,08

Sikana küla

2,84

 

2,84

Kergu küla

2,24

4,24

6,48

Suurejõe II pumpla, Vaki, Kaisma, Võidula

2,24

 

2,24