Valla volikogu

Vändra Vallavolikogu on 15 liikmeline:

 1. Heldi Raude
 2. Tiina Heidemann
 3. Liivi Vähesoo
 4. Eha Kuldkepp
 5. Andres Tamm
 6. Merle Ervin
 7. Ester Esula
 8. Tarmo Lehiste
 9. Eike Lind
 10. Lev Kuzmin
 11. Mihkel Jürisson
 12. Tiit Soosaar
 13. Kalev Kärtmann
 14. Kaido Madisson
 15. Andres Sõnajalg

Vallavolikogu esimees TARMO LEHISTE (vastuvõtt kokkuleppel)
telefon 5623 2077, e-post: tarmo.lehiste @vandravald.ee

Volikogu juures tegutseva 5 alatise komisjoni koosseisud:

Eelarve- ja majanduskomisjon
Esimees: Tarmo Lehiste, aseesimees: Eha Kuldkepp, liikmed: Tiit Soosaar, Mihkel Jürisson, Andres Sõnajalg, Kalev Mitt, Aldo Pitsner, Tiina Šanin, Aita Tammekivi

Revisjonikomisjon
Esimees: Andres Sõnajalg, liikmed: Kaido Madisson, Eike Lind, Tiina Heidemann.

Hariduskomisjon
Esimees: Kaido Madisson, aseesimees: Eha Kuldkepp, liikmed: Valdur Ojala, Tarmo Loodus, Monika Jõemaa, Kalev Mitt, Imbi Uulimaa ja Eda Vaino.

Sotsiaalkomisjon
Esimees: Tiina Heidemann, aseesimees: Lev Kuzmin, liikmed: Riina Rullingo, Silje Lang, Ester Esula, Evelin Rikker, Janek Saharenko.

Kultuuri- ja spordikomisjon
Esimees: Tiit Soosaar, aseesimees: Liivi Vähesoo, liikmed: Monika Jõemaa, Lea Toom, Kalli Rõõmusaare, Reelika Arumäe, Imbi Tõnisson.

* * *

Volikogu alatiste komisjonide ülesanne on volikogu tegevuse kavandamine, volikogule ja valitsusele arvamuste esitamine ning õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

* * *

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.