Tööinspektsiooni nõustamisbüroo Vändra vallas

TEADE!

Alates maikuust enam Vändras vastuvõtte ei toimu.
Edaspidi on võimalik külastada Tööinspektsiooni Pärnu kontorit.

Töösuhete õigusalane nõustamine on töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamise selgitamine. Nõustamisel käsitletakse töölepingulise suhte pinnalt tõusetunud küsimusi. Käsitletavad teemad on eelkõige töölepingu sõlmimine, töötaja ja tööandja kohustused, poolte vastutus,töötasu, töö- ja puhkeaeg, puhkus, töölepingu lõpetamine ja üleminek ning kollektiivsed töösuhted.

Tööohutuse ja töötervishoiualane nõustamine on töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide rakendamise selgitamine. Nõustamisel käsitletakse tööohutuse ja töötervishoiu teemadelt tõusetunud küsimusi. Käsitletavad teemad on eelkõige ohutegurite töökeskkonnas, riskide hindamine töökohal, juhendamine ja väljaõpe,tervisekontroll, esmaabi, töövahendite ohutus ja isikukaitsevahendid.

Nõustamisteenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine''. Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta.

Lisaks Tööinspektsiooni büroodes ja kontorites toimuvatele vastuvõttudele (täpsem info on Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee) saab töökeskkonnaalastele küsimuste kohta nõu küsida ka infotelefonil 6406000, mis töötab igal tööpäeval kell 9.00-16.30.
E-kirju on võimalik saata jurist@ti.ee. Lisaks saab tööelu puudutavatele küsimustele vastuseid Tööelu portaalist www.tooelu.ee.