Teed

Tähtsamatest teedest läbivad Vändra valda riigi põhimaantee Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja tugimaanteed Mudiste-Suure-Jaani-Vändra ning Aluste-Kergu.

Riigiteid hooldab, remondib ja korraldab nendel taliteenistust Pärnu Teedevalitsus. Riigiteid on vallas kokku ca 170 km, neist kohaliku tähtsusega 115 km. Osad kohalikud maanteed on kruusakattega. Vallateid on 264 km. Neid peab vald ise korras hoidma ja talvel tellima lumelükkamise teenust.