Menetluses detailplaneeringud

SAUNATAGUSE JA TRAAKONIMAA KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING

Vändra Vallavolikogu algatas 18.veebruaril 2014.a. toimunud istungil otsusega nr.3 Suurejõe külas Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu ning ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on luua tingimused turisminduse, majutus- ja vabaaja veetmise võimaluste arendamiseks. Traakonimaa kinnistul soovitakse rajada nn "Peomaja" tähtsündmuste ja firmaürituste korraldamiseks kuni 150 inimesele ja pakkuma majutust kuni 70-le inimesele. Saunataguse kinnistul soovitakse lahendada võimalused paigaldamaks 8-10 neljakohalist teisaldatavat kämpingut ning lahendada kahe tenniseväljaku asukohad.