Vihtra Päevakeskuse kodukord

Päevakeskusesse suunamine:

 • Päevakeskuse külastamine on võimalik Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel
 • Suunamiskiri on tähtajaline, tähtaja lõppedes teenuse osutamine lõpetatakse
 • Suunamiskirja lõppedes võtta ühendust Päevakeskuse personali või raviarstiga
 • Personalil on õigus sisekorra eeskirjade rikkumiste korral anda tagasisidet raviarstile ning teenus lõpetada.

Päevakeskuse kodukord:

 • Päevakeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani 9.00-14.00
 • Personal fikseerib Päevakeskuses viibitud aja, kodukülastuse puhul ajalise kestuse, käsitöö- ja kunstiringis, võimlemas, väljasõitudel, raamatukogus, asjaajamistel viibitud aja päevaraamatus. Toetatud töötamise tunnid märgitakse eraldi päevaraamatus.
 • Vajalik teavitada personali, kui ei saa
 • Päevakeskusesse tulla.
 • Päevakeskuse telefon on 44 93 723, Riina 53 95 73 95.
 • Siseruumides kasutada vahetusjalatseid.
 • Käitumisel vajalik arvestada teiste klientide ja personaliga.
 • Hoida korda Päevakeskuse ruumides ja territooriumil. Keelatud on rikkuda või kahjustada Päevakeskuse inventari ja muid vahendeid.
 • Päevakeskusest ei tohi varastada ega territooriumilt välja viia mitte mingeid esemeid, raha ja teistele klientidele kuuluvaid esemeid.

Toitlustamine:

 • Üldist toitlustamist ei toimu.
 • On võimalik süüa oma kodust kaasatoodud toitu või kokandusringis valmivat toitu omaosalusega 1,30 eurot.
 • Kohvi ja tee valmistamine Päevakeskuse kohvist ja teest maksab: kohv 0,13 eurot, tee 0,06 eurot.
 • Nõud peseb igaüks ise.

Pesu pesemine:

 • Pesu pesemine maksab 0,32 eurot masinatäis.
 • Oma pesupulbriga on pesemine tasuta.

Suitsetamine ja alkohol:

 • Päevakeskuse ruumides ei suitsetata. Suitsetada tohib õues selleks ettenähtud kohas.
 • Narkootiliste ainete ja alkoholi omamine ja tarvitamine on rangelt keelatud.
 • Päevakeskuses ei tohi viibida joobes ega jääknähtudega. Personalil on kahtluse korral õigus kasutada alkomeetrit.

Tegevused:

 • Osalen vähemalt 2 tundi nädalas Päevakeskuse poolt pakutavates tegevustes.
 • Omaalgatus ja head ideed on alati teretulnud ja leiavad toetust personali poolt.