Ehitus

1. juulist 2015 hakkas kehtima uus ehitusseadustik, millega  muudeti väga oluliselt ehitamise ja projekteerimise nõudeid ning ka riigilõivu suuruseid.

Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks soovitame kõigil hoonete ja rajatiste omanikel kontrollida enda kinnistul olevate üle 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga ehitiste olemasolu ehitisregistrist https://www.ehr.ee.

Sisestades aadressi või kinnistu katastritunnuse näete ehitiste nimekirja ja ka nende andmeid. Peale ehitusseadustiku kehtima hakkamist on ebaseaduslikult ehitatud üle 20 m² suuruse ehitisaluse pinnaga ehitise ehitisregistrisse kandmise riigilõiv 500 eurot. Hoonete kandmine ehitisregistrisse on kohustuslik.

Peamised õigusaktid ehitustegevuse planeerimisel:

  1. Ehitusseadustik
  2. Riigilõivuseadus
  3. Looduskaitseseadus
  4. Veeseadus
  5. Nõuded ehitusprojektile
  6. Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste nõuded, projekteerimis-tingimuste taotlus (detailplaneeringu olemasolul), projekteerimistingimuste taotlus (detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel)

Teatiste, ehitus- ja kasutusload ja nende taotlusvormid on kättesaadavad aadressil: http://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Kõik taotlused, teatised ja avaldused esitada elektrooniliselt vald@vandravald.ee või paberkandjal Vändra Vallavalitsuse aadressil.

Enda kinnistul asuvate ehitistega saab tutvuda aadressil: https://www.ehr.ee/app/esileht