Vapp ja lipp

Vändra vallal on seaduses ettenähtud korras kooskõlastatud, kinnitatud ja registreeritud oma vapp ja lipp, mille kasutamine sätestatakse seadusega ning valla põhimäärusega.

Vändra valla vapp on kuldsel kilbil roheline ülalt kuuselõikeline, alt laienev tõusev kaldaala, milles on samasuunaline hõbedane laineline varras. Kilbi värvus viitab Pärnumaale, roheline põllumajandusele, kuuselõige tähistab valla metsarikkusi, lained tähistavad jõgesid. Hõbedane varras sümboliseerib vallamaid ühendavaid teid. Vapi kujutist kasutatakse - Vändra valla lipul, Vändra valla esindusruumides, Vändra valla vapimärgil, Vändra Vallavalitsuse pitsatite, dokumendiplankide, trükiste, embleemide ning siltide kujunduselemendina, suuremate maanteede ääres valla piire tähistavatel märgistustel, Vändra valla poolt üleantavatel meenete, muudel juhtudel selleks antud loa alusel. Loa annab vallavanem iga üksikjuhul selleks esitatud kirjaliku taotluse alusel. Kontrolli Vändra valla vapi kasutamise üle teostab vallavanem.

Vändra valla lipp on ruudukujuline vapilipp suurusega 105x105 cm. Vändra valla lipp heisatakse alaliselt Vändra Vallavalitsuse peahoone sissekäigu juurde. Vändra valla lipu kasutamisel koos riigilipuga heisatakse valla lipp riigilipust lippude poolt vaadates vasakul. Muudel juhtudel võib valla lippu kasutada vallavalitsuse poolt antud loa alusel.