BLANKETT

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

1. TAOTLUSE ESITAJA

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
E-mail on kohustuslik
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
E-mail on kohustuslik

2. Planeeringuga kavandatav

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.

TÄPSUSTAVAD ANDMED (OLEMASOLU KORRAL)

3. KINNITUSED

3.1. Kinnitan, et taotleja on nõus tasuma Vändra vallavalitsuse poolt ajalehes avaldatavate detailplaneeringu menetlemisega seotud teadaannete avaldamise kulud.

3.2. Kinnitan, et taotleja on teadlik, et taotlejaga sõlmitakse enne detailplaneeringu algatamist Vändra vallavalitsusega planeerimisseaduse § 130 lg 1 kohane leping detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks.

3.3.Kinnitan, et taotleja on teadlik, et juhul, kui detailplaneeringu koostamist või koostamise tellimist ei tohi detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikule üle anda, sõlmitakse enne detailplaneeringu algatamist Vändra vallavalitsuse ja detailplaneeringu koostajaga leping, millega taotleja kannab detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud.

3.4. Kinnitan, et taotleja on teadlik, et et vastavalt planeerimisseaduse § 131 sõlmitakse taotleja ja Vändra vallavalitsuse vahel enne detailplaneeringu kehtestamist leping detailplaneeringu kohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks taotleja poolt.

TAOTLUSELE ON LISATUD

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Kui täidetud vormi allkirjastamine ID kaardi või Mobiil ID-ga ei õnnestu, laadige andmetega täidetud PDF alla, allkirjastage koos manustega digitaalselt ja saatke aadressile vald@vandravald.ee